Laporan Mingguan Kemajuan Tugasan Studio - Jennifer

 

 

Jennifer

Minggu 1

Tarikh 26 Okt 1999
Kemajuan Pemilihan kawasan dan tema kajian
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek Pengenal pastian kawasan kajian yang sesuai
Pelan Tindakan Mengkaji laporan-laporan kajian yang pernah dijalankan dalam kawasan George Town

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 2

Tarikh

7 Nov 1999

Kemajuan

Tema dan kawasan kajian telh dikenal pasti sepanjang Lebuh Pitt (Jalan Masjid Kapitan Keling)

Tema Kajian ialah Rekabentuk Bandar Bersejarah Mampan

Kajian sastera dan menyediakan TOR

Hantar deraf TOR kepada peyelaras studio

Kerja yang belum selesai

Mengemas kini TOR 

Masalah projek

Mendapatkan salinan GIS (bangunan) untuk kawasan kajian

Pelan Tindakan

Mendapatkan salinan GIS (bangunan) dari JPBD Pulau Pinang

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 3

Tarikh

18  Nov 1999

Kemajuan

Siap Laporan TOR - kemas kini (selepas menerima komen dari penyelaras studio)

Memerincikan aspek, skop dan metodologi kajian.

Perundingan kumpulan dalam menyiapkan borang-borang dan 'check-list' kerja lapangan

- check list bagi inventori fizikal

- Borang soal-selidik socio ekonomi

- Borang soal-selidik pelancongan

- Rangkakerja temu bual

Telah berjaya mendapatkan peta asas GIS dari JPBD

Kerja yang belum selesai

Penyemakan syarat-syarat pembangunan di kawasan kajian

Menyediakan laman projek

Masalah projek

Membuat temu janji dengan pelakun-pelakun dalam pembangunan bandar - musim pilihan raya

Pelan Tindakan

Menyediakan persiapan untuk menjalankan kajian lapangan yang akan bermula pada minggu depan

- percetakan borang

- pembahagian kawasan kerja - setiap orang akan menjalankan kajian di sebahagian kawasan kajian.

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 4

Tarikh

25 November 1999

Kemajuan

Menjalankan tinjauan pelancong di kawasan kajian

Menjalankan inventori fizikal - bangunan, lalulintas, skap bandar, landskap

 

Kerja yang belum selesai

Persediaan rangka sampel untuk tinjauan socio ekonomi

Tinjauan ketibaan pelancong dan socio ekonomi

Masalah projek

Kesulitan dalam berkomunikasi dengan pelancong yang tidak faham Bahasa Malaysia,  Bahasa Inggeris atau Bahasa Cina

Sampel pelancong bias kepada pelancong yang boleh berkommunikasi dalam  Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris atau Bahasa Cina

Pelan Tindakan

Pemilihan rawak unit sampel (unit isi rumah, perniagaan) berasaskan inventori fizikal

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 5

Tarikh

3 Dis 1999

Kemajuan

Siap tinjuan ketibaan pelancong dan socio ekonomi

Penyediaan peta GIS untuk input data

Kerja yang belum selesai

Input data ke perisian komputer (GIS dan SPSS) untuk analisis statistik dan spatial

Masalah projek

Beberapa unit sampel tidak memberi kerja sama dalam tinjaun

Pelan Tindakan

Pengantian sampel dari senarai unit gantian.  Bagi tinjauan 100% sampel, unit yang tidak dapat ditemui dicati.

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 6

Tarikh

10 Dis 1999

Kemajuan

Merumuskan penemuan dari analisis statistik dan spatial - tren, frekuansi

Penyediaan untuk pembentangan penemuan awal

Kerja yang belum selesai

Analisis korelasasi, cross tab

Masalah projek

Peta GIS yang ada belum dikemaskinikan.  Terdapat ketidak selarasan antara maklumat yang dikutip dari kerja lapangan dan maklumat dalam pangkalan data GIS

Pelan Tindakan

Menyelaraskan data lapangan dan pangkalan GIS

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 7

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 8

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 9

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 10

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 11

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 12

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan

 

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 13

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 14

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

Minggu 15

Tarikh  
Kemajuan  
Kerja yang belum selesai  
Masalah projek  
Pelan Tindakan  

Minggu 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Kembali