Badan Perundangan

     (Legislatif)

 

A.      PERINGKAT PERSEKUTUAN

 

 

 

 

               Y.D.P. Agung

                                                                         

                                                                                      

 

 

D. RAKYAT

 
                                                                                      

 

 

 


D. NEGARA

 

 
               2 Majlis

 

 

 

 

 

 

 

B.         PERINGKAT NEGERI

 

 

 

 

               DYMM. Raja/Y.D.P. Negeri

 

 

 

 

 


               Dewan Negeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Perundangan

(Legislatif)

 

 

 

Bagi Persekutuan

(Perkara 44- 68 Perlembagaan Persekutuan)

 

 

Kuasa perundangan Persekutuan terletak kepada Parlimen, yang mengandungi :

 

                            Yang di-Pertuan Agong

                            Dua Majlis                 Dewan Negara

                                                                                                            Dewan Rakyat

 

Dewan Negara

Keahlian                   40 orang dilantik Yang di-Pertuan Agong

                                2 bagi setiap Negeri yang dipilih oleh Negeri

                                2 bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

                                   dan seorang bagi Wilayah Persekutuan Labuan

                                   dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong

 

Tempoh                   Setiap tempoh maksima 3 tahun, dan maksima boleh

                               Untuk 2 tempoh sahaja

 

 

Dewan Rakyat

Keahlian                   193 orang :

                                  20 dari Johor

                                  15 dari Kedah

                                  14 dari Kelantan

                                   5 dari Melaka

                                   7 dari Negeri Sembilan

                                  11 dari Pahang

                                  11 dari Pulau Pinang

                                  23 dari Perak

                                   3 dari Perlis

                                  20 dari Sabah

                                  28 dari Sarawak

                                  17 dari Selangor

                                   8 dari Terengganu

                                  11 dari Wilayah Persekutuan

                                             (10 dari Kuala Lumpur & 1 dari Labuan)

Kelayakan & Hilang Kelayakan

(Perkara 47 & 48 Perlembagaan)

 

 

Umur       :      30 tahun ke atas (untuk Dewan Negara)

                        21 tahun ke atas (untuk Dewan Rakyat)

 

 

Hilang Kelayakan  :

                                      Tidak sempurna akal

                                      Bangkrap

                                      Memegang jawatan berpendapatan

                                      (dalam perkhidmatan awam)

                                      Tidak hantar penyata belanja pilihanraya

                                      (setelah dia dinamakan untuk pilihanraya)

                                      Disabitkan kesalahan  jenayah & dihukum penjara

                                      Tidak kurang 1 tahun atau didenda tidak kurang

                                      RM2,000.00

                                      Dengan sengaja menperolehi/guna hak

                                      kewarganegaraan asing

 

Tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara serentak

 

Acara Perundangan

(Perkara 66 - 68 Perlembagaan)

 

 

Undang-undang dibuat dengan pembentangan Rang Undang-Undang dalam mana-mana Dewan (tetapi biasanya di Dewan Rakyat dahulu). Jika lulus, diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tandatangan (tetapi tetap menjadi undang-undang jika selepas 30 hari Rang Undang-Undang diluluskan oleh kedua-dua Dewan).