Hit Counter


UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Pusat Pengajian Perumahan Bangunan dan Perancangan
RPS 206 Studio Perancangan Sessi 1999/2000


KAJIAN MASALAH BANJIR DI GEORGETOWN ( JALAN P.RAMLEE DAN JALAN TERENGGANU )

Nama Pembanci :
No. Rujukan :
BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
1. Nama Responden :
2. Alamat Responden :
3. Bangsa :
4. Umur :
5. Pekerjaan :
Jikalau pilih lain-lain dalam perkara 5, sila isikan ruangan ini
6. Bilangan isi rumah orang

BAHAGIAN B : KAJIAN BANJIR

7. Berapa lamakah anda telah menetap di kawasan ini ?


8. Mengapakah kawasan ini dipilih sebagai tempat tinggal anda ?


9. Adakah kawasan ini dilanda banjir ? ya  tidak

10. Apakah punca-punca berlakunya banjir di kawasan anda?
pasang surut
hujan
paras tanah yang rendah
adanya sungai yang berdekatan
sistem perparitan yang tidak sempurna
kekurangan kawasan lapang
lain-lain, sila nyatakan

11. Berapa lamakah masa yang diambil untuk air surut?


12. Bagaimanakah anda boleh mengetahui banjir akan berlaku di kawasan anda?
iklim/cuaca
reaksi bintang
kepercayaan tertentu
sungai
media elektronik
media cetak
ketua masyarakat/AJKK
tidak tahu
lain-lain, sila nyatakan
 
13. Siapakah pihak yang sering memberi amaran tentang akan berlakunya banjir?
polis
Jabatan Pengairan dan Saliran
Jabatan Penerangan
media cetak
media elektronik
ketua masyarakat/AJKK
tidak ada
lain-lain, sila nyatakan

14. Adakah anda merasakan cara pemberitahuan oleh pihak di atas berkesan?


15a. Adakah anda dipindahkan semasa banjir yang lepas? ya  tidak

15b. Jika ya, di manakah anda dipindahkan?

sila nyatakan

16. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menghadapi banjir?
membina kolam tokongan
mendalamkan dan melebarkan sungai
membina benteng dan tembok
membersihkan parit yang tersumbat
memperbaiki sistem perparitan
lain-lain, sila nyatakan

17. Pada pandangan anda, apakah langkah yang paling berkesan untuk menghadapi masalah banjir?

18. Semasa berlakunya banjir, apakah kesulitan yang anda hadapi?
tidak dapat pergi bekerja
anah-anak tidak dapat ke sekolah
tidak dapat berniaga
pengangkutan dan perhubungan luar terjejas
aktiviti sosial tergendala
lain-lain, sila nyatakan

19a. Adakah anda mengalami sebarang kerugian akibat kejadian banjir di kawasan anda? ya  tidak

19b. Jika ya, apakah bentuk kerugian yang anda hadapi?
rumah
kenderaan
tanaman
binatang ternakan
lain-lain, sila nyatakan

20. Apakah kesan-kesan banjir ke atas persekitaran dan masyarakat?
kerosakan jalanraya
kerosakan jambatan atau titi
sampah-sarap merata-rata (pencemaran)
lain-lain, sila nyatakan

21. Adakah anda mempunyai rancangan untuk berpindah ke tempat lain?

Isi Kandungan | Lokasi | Soal Selidik | Maklum Balas
1