DISERTASI PERINGKAT MASTER

ACADEMIC SUPERVISION OF MASTER (MSc.) DISSERTATION  

YEAR 1998/99

1.                   PENILAIAN RISIKO KEBAKARAN PADA BANGUNAN KOMERSIL: KAJIAN KES : KOMPLEKS BUKIT JAMBUL, BAYAN BARU, PULAU PINANG oleh Rahsidi Sabri B. Muda untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( Mac 1999)

2.                   KAJIAN PENGURUSAN KESELAMATAN KEBAKARAN DAN PENILAIAN RISIKO KESELAMATAN DI DALAM BANGUNAN INDUSTRI oleh Noor Amila Bt Wan Abdullah Zawawi untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( Mac  1999)

3.                   KAEDAH-KAEDAH MENCEGAH KEBAKARAN SECARA AKTIF DAN PASIF BAGI BANGUNAN  TINGGI oleh Phor Chi Wei untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( Mac  1999 )

4.                   REKABENTUK SISTEM PERLINDUNGAN KEBAKARAN AKTIF BAGI SEBUAH BANGUNAN GUDANG (KAJIAN KES: GUDANG UNTUK SYARIKAT SRI BAYANAEMAS BUTTERWORTH SDN. BHD. Oleh Chua Chin Chyang untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( Mac  1999 )(Penyelia Kedua)

5.                   KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN BAGI SISTEM PENCEGAHAN  KEBAKARAN DI BANGUNAN KOMERSIL, KAJIAN KES: MENARA UMNO PULAU PINANG oleh Siti Akhtar Bt. Mahayuddin untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( Mac  1999 )

YEAR 1999/2000

1.                   KESESUAIAN DAN KEBERKESANAN PEMASANGAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN PADA BANGUNAN TINGGI KOMERSIL – HOTEL oleh Asmat Bt Ismail untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. (25 Februari 2000)

2.                   KEBERKESANAN INTEGRASI SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN DENGAN SISTEM PENGAUTOMATAN BANGUNAN DALAM BANGUNAN TERMINAL LAPANGAN TERBANG oleh Wong Chan Keong untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. (25 Februari 2000) (penyelia kedua)

3.                   ASPEK-ASPEK KESELAMATAN UNTUK REKABENTUK BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN  KAYU SEBAGAI BAHAN BINAAN UTAMA oleh Tan Pee Giak untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Seni Bina, USM. (25 Februari 2000) (penyelia pertama)

4.                   INTELLIGENT BUILDING AND INTELLIGENT DESIGN : QUEST FOR BETTER ENVIRONMENT @ KAJIAN KES KOMPLEKS INSTITUT SISTEM MIKROELEKTRONIK MALAYSIA (MIMOS) DI BUKIT JALIL oleh Omar Jamaludin untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. (25 Februari 2000) (penyelia pertama)

5.                   MASALAH KECACATAN BANGUNAN KEDIAMAN BERTINGKAT: KAJIAN KES: BAYAN LEPAS PULAU PINANG oleh Mohd Zailan B Sulieman untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. (25 Februari 2000) (penyelia pertama)

6.                   SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN DI HOSPITAL SWASTA DAN HOSPITAL KERAJAAN oleh Lai Cheong Thim untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 25 Februari  2000) (penyelia pertama)

7.                   PERKEMBANGAN SENIBINA INSTITUSI AWAM : KAJIAN KES INSTITUSI KEPOLISAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA oleh Zuraidi Bin Darus untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 25 Februari 2000) (penyelia kedua) 

YEAR 2000/2001

 1.         LALUAN LARIAN KESELAMATAN  KEBAKARAN (LLKK) DI DALAM BANGUNAN TINGGI oleh   Aloysies Arrokiam Nathan untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 19 Mac 2001) (penyelia pertama)

2.         PENGURUSAN PENYELENGGARAAN SISTEM PERKHIDMATAN BANGUNAN HOSPITAL SWASTA DI MALAYSIA. KAJIAN KES: HOSPITAL PAKAR DAMANSARA oleh Emma Marinnie Binti Ahmad Zawawi untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 19 Mac 2001) (penyelia pertama)

3.         REKABENTUK SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN PASIF BAGI BANGUNAN LAPANGAN TERBANG DI MALAYSIA. KAJIAN KES: LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA BAYAN LEPAS PULAU PINANG DAN PERBANDINGANNYA DENGAN LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUALA LUMPUR oleh  Syahrul Nizam Bin Kamaruzzaman untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 19 Mac 2001) (penyelia pertama)

4.         KAJIAN SISTEM PENGURUSAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN ASRAMA PELAJAR, POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH (POLISAS) KUANTAN PAHANG oleh Sya’amry Bin Mohd Yusof untuk pengijazahan Peringkat Sarjana Teknologi Bangunan, USM. ( 19 Mac 2001) (penyelia kedua)