REG 363 PENYELIDIKAN TAPAK

SEM-2 SIDANG 99/2000

Pensyarah: P.M. Ir. Dr Mahyuddin Ramli, PhD, P.Eng, FIEM

dibantu oleh: Ir Abdul Naser Abdul Ghani

MISI KURSUS

Memberi kefahaman kepada peserta tentang kepentingan penyelidikan tapak kepada sesuatu projek bangunan dan proses pembinaan. Peserta perlu jelas dengan pengurusan dan kaedah  penyiasatan di tapak dan di makmal bagi mengenalpasti ciri-ciri tanah yang terlibat dalam rekabentuk dan pembinaan bangunan dan struktur berkaitan.

SKOP DAN OBJEKTIF MINGGUAN

MINGGU

OBJEKTIF

SKOP

NOTA

1 Pengenalan kepada penyelidikan tapak
Keperluan
Kepentingan
Prosidur
Perancangan
 

Transparensi minggu - 1

 

 

2

3

Asas Mekanik Tanah
Definasi
Tanah &Ciri Kejuruteraan
Pengelasan Tanah
Pengukuhan tanah
Keplastikan
Resapan
Kekuatan Ricih
Enapan
Pemadatan
Kestabilan Cerun
Transparensi minggu-2

 

Transparensi minggu 3

Tugasan # 1

Maklumat terperinci akan diberikan..

4 Perihalan dan Pengelasan Tanah dan Batu-batan
Perihalan Tanah dan Batu
 
5 Kajian Di Meja dan Lawatan tapak
Sumber Maklumat
Photoudara dan Remote Sensing
Satelit
Lawatan Tapak
 
6 Penyiasatan Bawah Tanah
Jenis
Lubang Gerek
Prob
Gerudi
Layout
Peralatan

 

 
7 Persampelan
Terganggu
Tidak Terganggu
Kuantiti
 
8

9

Ujian di Tapak
Jenis dan Tujuan
SPT & Ricih Ram
Plate Bearing
Ujian Tekanan
Air Bumi
Meter Tusuk Ringan
 
UJIAN # 1

15 % sumbangan kepada jumlah markah keseluruhan kursus

10

11

Ujian di Makmal
Jenis dan Tujuan
Saiz zarah
Densiti
Had Atterberg
Kandungan Lembapan
Kekuatan Ricih
Pengukuhan
Kimia
Ketepatan
Transparensi
 

Tugasan # 2 

Maklumat terperinci akan diberikan kemudian.

12 Analisa, Tafsiran dan Lapuran
Kualiti Lapuran
Kandungan
Undang-undang dan tanggungjawab
Transparensi
13 Asas Instrumentasi Geoteknik
Kegunaan
Keperluan
Tekanan Air Liang
Pergerakan Tanah
Lain-lain
 
14 Keupayaan Galas Tanah
Faktor utama mempengaruhi
Keupayaan Galas yang Selamat
Keupayaan Galas dan Jenis Asas
 

 

Soalan-soalan untuk latihan akan diberikan dari masa ke semasa. Soalan-soalan ini akan dibincangkan dalam sessi tutorial selepas kuliah minggu berikutnya.

 

 

PEMARKAHAN

TUGASAN 1 10
TUGASAN 2 15
UJIAN 15
PEPERIKSAAN AKHIR 60
JUMLAH 100

 

 

BAHAN RUJUKAN

  1. Asas Mekanik Tanah, Mahyudddin Ramli, Penerbit USM.
  2. Lain-lain buku berkenaan mekanik tanah
  3. Lain-lain buku berkenaan penyelidikan tapak dan asas bangunan.

 

 

 

Waktu Pejabat: Drop in atau dengan appointment