KERJA TANAH

DEFINASI/TERMS

UNDANG-UNDANG

OPERASI KERJA TANAH

SILT CONTROL

SOALAN

 

 

DEFINASI/TERMS

 
AIR BUMI/AIR BAWAH TANAH

Air bumi boleh mendatangkan masalah kepada kerja-kerja pembinaan dan asas bangunan. Dapatkan nasihat professional dan perhatikan arahan dan spesifikasi tentang kerja-kerja pengeringan dan kerja-kerja pengawasan
KECERUNAN (SLOPES)

Kecerunan ditakrifkan dalam kerjatanah ditakrifkan sebagai perubahan ketinggian tanah dibandingkan dengan jarak datar terlibat. Biasanya dinyatakan dalam bentuk nisbah atau peratus.
CUT AND FILL

Cut - tanah perlu dibuang, Fill - tanah perlu ditambah. Dalam plan nampak mencerun keatas dari aras tapak bagi cut, dan nampak mencerun kebawah dari tapak bangunan/jalan bagi fill.

Excavation/Embankment - similar.
ELEVATIONS (ARAS BUMI)

Jarak menegak dari paras laut. Semak BM atau TBM. TBM merujuk kepada objek atau lokasi tertentu.

 

 

UNDANG-UNDANG
GANGGUAN KEPADA JIRAN, BANGUNAN BERSEBELAHAN, ATAU KAWASAN AWAM
UTILITI DAN PIHAK BERKUASA BERKENAAN
AKTA 133 - AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH
TEBING
PERENDAHAN ARAS MATA AIR
POKOK
SALIRAN
HAKISAN
KAWALAN MENDAPAN
STRUKTUR PENAHAN
HABUK
KESELAMATAN

PENSTABILAN CERUN

 

STRUKTUR PENAHAN

 
KEBENARAN MULA KERJA
NOTIS SIAP KERJA
PERMIT DAN ROYALTI
LOKASI PEMBUANGAN SISA TUMBUHAN, AKAR, SAMPAH SARAP DAN PERMIT
KEBENARAN BAKAR

 

 

 

 

 

 

MENENTUKAN KUANTITI TANAH

3 KAEDAH ASAS YANG BIASA DIGUNAKAN

 1. KAEDAH PURATA BERDASARKAN PEMOTONGAN DAN TAMBAKAN (CUT/FILL)
 2. KAEDAH PURATA LUAS HUJUNG KERATAN RENTAS
 3. KAEDAH KONTOR

 

 

 

 

SOALAN-SOALAN UNTUK ULANGKAJI

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan "Benchmark" atau BM. Dimanakah maklumat ini boleh diperolehi dan bagaimana ia ditandakan di atas mukabumi?
 2. Kenalpasti dan bincangkan 3 kaedah yang biasa digunakan dalam menentukan isipadu tanah.
 3. Tentukan jumlah isipadu tanah yang diperlukan untuk menambak suatu kawasan sebanyak 6000 m3. Faktor pengecutan(shrinkage) ialah 15%.
 4. Jelaskan apakah dia "shrinkage factor".
 5. Apakah yang dimaksudkan kerjatanah yang "balance". Terangkan dengan contoh bagaimana satu kerjatanah yang tidak "balance" boleh di"balance"kan.
 6. Mengapakan pengtahuan tentang airbumi begitu penting dalam menjalanan kerjatanah.
 7. Jelaskan peranan "Undang-undang Kecil Kerjatanah"
 8. Bincangkan faktor-faktor yang diambilkira dalam perancangan kerjatanah dari aspek keperluan jentera.
 9. Bincangkan kriteria dan faktor yang memberi kesan kepada samada jentera dibeli atau disewa.
 10. Bincangkan kemungkinan masalah alamsekitar yang mungkin timbul akibat kerjatanah yang tidak terancang dan tidak mematuhi peraturan.
 11. Bagaimanakah kecerunan selalunya di tandakan dalam plan pembinaan kerjatanah.

 

OPERASI KERJA TANAH

MENENTUKAN KEPERLUAN JENTERA

Rujuk buku: KAEDAH BINAAN, Mahyuddin Ramli, USM.

 

 

 

KEPERLUAN KOLAM MENDAPAN DAN PENYENGGARAAN

51.225m3/ekar

Contoh:

A = 19 ekar

V = 19 x 51.225 = 973.28 m3

katakan 980 minimum.

Sediakan:

L = 21 m

W = 16 m

slope 1V:2H

D = 2m

Vol = 500m2 x 2 = 1000m3 ok.

PENYENGGARAAN PERLU BILA:

storage < 20.643m3/acre

A= 19 acres

19 x 20.643 = 392.22 m3

Dengan itu 392.22 m3 storan diperlukan di atas paras pembersihan.

Try paras 1.2m.

storage at paras cuci = (21+2.4) x(16+2.4) x1.2m

= 516.67 m3

TOTAL STORAGE AT 2M = 1000m3

Storage above clean out level = 1000 - 516.67

= 483 m3 > 392 ok

 

CUCI KOLAM BILA KELODAK TELAH CAPAI PARAS 1.2M