5.0 Pemarkahan Menggunakan Markah Mentah

Dalam pemarkahan menggunakan Markah Mentah, pertukaran markah kepada Gred Abjad dan Mata Gred hanya dibuat di peringkat akhir sahaja iaitu selepas campuran Markah Kerja Kursus dan Markah Peperiksaan Akhir dicantumkan dan dibundarkan seperti berikut, jika nilainya 0.5 ke atas jadikan 1.00, jika 0.4 ke bawah diabaikan. Pertukaran ini akan dibuat dengan menggunakan skala berikut:

Julat Markah

Gred Abjad

Mata Gred

80 - 100

A

4.00

70 - 79

A-

3.67

64 - 69

B+

3.33

58 - 63

B

3.00

52 - 57

B-

2.67

46 - 51

C+

2.33

40 - 45

C

2.00

36 - 39

C-

1.67

32 - 35

D+

1.33

28 - 31

D

1.00

25 - 27

D-

0.67

0 - 24

F

0.00

Contoh Pengiraan:

 

PA x 70%

KK x 30%

FA

CALON

MRK

100

GRD

MRK

100

GRD

MRK

GRD

MATA

1

39.2

56.0

B -

21.8

72.7

A -

61

B

3.00

2

36.4

52.0

B -

24.0

80.0

A

60

B

3.00

3

43.4

62.0

B

21.8

72.7

A -

65

B+

3.33

4

43.4

62.0

B

18.5

61.7

B

62

B

3.00

5

56.0 80.0

A

26.3 87.7

A -

82

A

4.00