Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan & Perancangan

RMK336 ] RMB511 ] RHS511 ] RMB317 ] Qualitative ]

 

RMK336 Penilaian Harta

Pensyarah Silibus Rujukan Kuliah Tutorial Perbincangan

Kuliah 1 ] Kuliah 2 ] Kuliah 3 ] Kuliah 4 ] Kuliah 5 ] Kuliah 6 ] Kuliah 6B ] Kuliah 7 ]

Persembahan Kuliah sepanjang semester yang dikendalikan oleh Dr Nor'Aini:

Kuliah 1

Pengenalan kepada Penilaian Harta - definisi penilaian, konsep nilai, faktor-faktor nilai, tujuan penilaian dan proses penilaian.

Kuliah 2

Asas-asas Penilaian - prinsip-prinsip pelaburan, ciri-ciri harta tanah, harta tanah sebagai sumber pelaburan, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai harta tanah dan peranan penilai.

Kuliah 3

Matematik Penilaian - sifir-sifir penilaian iaitu Jumlah $1, Nilai Kini $1, Jumlah $1 setahun, Nilai Kini $1 setahun dan Angka Tahun Belian.

Kuliah 4

Matematik Penilaian - jadual dua kadar, mengambilkira cukai

Kuliah 5

Kaedah Penilaian : Kaedah perbandingan

Kuliah 6

Kaedah Penilaian : Kaedah Nilai Baki (konvensional)

Kuliah 6B

Kaedah Penilaian : Kaedah Nilai Baki - Teknik Aliran Tunai

 

Kuliah 7

Kaedah Penilaian : Kaedah Keuntungan

 

Copyright 
For problems or questions contact [maintainer].
Last updated: July 29, 2004.