(Disediakan oleh Pusat Sumber HBP - Thanks to Dr. Nurwati & Pn Faridah & Semua)
Senarai Tesis/Dissertasi Pelajar HBP 1986-1998
ID Nama Pelajar Tajuk Penyelidikan Tahun Pengkhususan
         
123 Ooi Tian Lee POLA Penempatan dan Seni Bina Kampung Baru 1987 Seni Bina
33 Abang Abd. Rahman bin Abd Rahim Satu Pendekatan Ke Arah Penyelesaian Masalah Setinggan Di Bandar Kuching 1987 perancangan (sarjana sains
286 Abd Aziz bin Hussin Implikasi Undang-Undang Tentang Pemecahan Bayaran Kontrak Kerja: Kajian Kes Di KESEDAR 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
39 Abd Hamid bin Adam Kesan Pembinaan Lebuhraya Terhadap Pembangunan Negara. Kajian Kes Lebuhraya Alor Setar Gurun Kedah 1989 perancangan (sarjana sains)
142 Abd. Hakim bin Abu Pengaruh Rekaan Bangunan Dalam Pemuliharaan Objek Atau Koleksi Muzium 1991 Seni Bina
119 Abd. Halim bin Idrus Kajian Mengenai Ruang-Ruang Dalaman Terminal Lapangan Terbang Berhubung Dengan Pengguna 1987 Seni Bina
165 Abd. Hamid bin Adnan Satu Pendekatan Pengelompakan Semula Kampung Traditional Di Malaysia 1988 Perancangan
5 Abd. Hamid bin Kadir Pakir Kajian Permasaalahan-Permasaalahan Kepada Pemaju (Swasta) 1993 pengurusan projek (sarjana sains)
159 Abd. Rahim Aziz Satu Kajian Pelan Terbuka Sebagai Satu Konsep Yang Bersesuaian Untuk Ruang Kerja 1986 Seni Bina (sarjana sains)
4 Abd. Rahim bin Mohd Sidek Penilaian Permasaalahan Penawaran Guna Tenaga (Peringkat Operatif) Dalam Industri Binaan Malaysia 1992 pengurusan projek (sarjana sains)
37 Abd. Rahman b. Hj. Ahmad Pemasalahan Tanah-Tanah Rezab Melayu Satu Kajian Kes Bandar Alor Star, Kedah 1988 perancangan (sarjana sains)
1 Abd.Rahim bin Aziz Satu Kajian Pelan Terbuka Sebagai Satu Konsep Yang Bersesuaian Untuk Ruang Kerja 1992 Seni Bina (sarjana sains)
317 Abdul Halid bin Abdullah Penjimatan Tenaga Menerusi Rekabentuk Bangunan yang Berkesan 1997 Teknologi Bangunan (sarjana sains)
197 Abdul Majid b. Wahab Perancangan, Perlaksanaan Dan Pencapaian Program Perumahaan Kos Rendah Di Sarawak Di Bawah Rancangan-Rancangan Malaysia 1996 Perancangan
310 Abdul Majid bin Wahab Pengaruh Sistem Pengangkutan Bandar Terhadap Isu Pencemaran Udara 1997 Perancangan (sarjana sains)
163 Abdul Rahman bin Saad Pembangunan Kampung Traditional, Kajian Kes: Kampung Teluk Rambung, Mukim Siong, Baling, Kedah 1988 Perancangan
111 Abdul Rahman Razali Struktur Rentangan Luas Penggunaan Struktur Logam dan Kerangka Ruang 1993 Seni Bina (sarjana sains)
152 Abdul Sahak bin Safi Perhentian Bas Awam Pulau Pinang. Kajian Dari Aspek Keperluan Pengguna 1992 Seni Bina
137 Abu Bakar Ahmad Muzium Terbuka 1990 Seni Bina
63 Abu Bakar bin Johan Landskap : Kawasan Perumahan Di Bandar Bayan Baru 1991 perancangan (sarjana sains)
59 Abu Hasan Salleh Pemilihan Struktur bagi Rekabentuk Bangunan Di Tanah Cerun 1991 Seni Bina (sarjana sains)
175 Ag.M. Kadir bin Ag. Karak Pembangunan Tanah Wakaf Di Pulau Pinang, Kawasan Barat-Daya 1988 Perancangan
274 Ahmad Faiz Shahrom Penjimatan Tenaga Dalam Bangunan Dalam Konteks Pencahayaan (Kajian Kes Dewan Persidangana Universiti) 1996 kejuruteraan bangunan
140 Ahmad Nizam bin Saadon Pengaruh Kerajaan Terhadap Industri Binaan: Satu Kajian Terhadap Kesan Polisi Kerajaan Ke Atas Prestasi Industri Binaan Malaysia 1991 Seni Bina
203 Akisun Nizah Bt. Muhammad Migrasi Tenaga Kerja Malaysia Ke Singapura 1997 pengurusan
9 Alias bin Mohd. Salleh Implikasi Pengurusan Projek Dalam Kelulusan Projek Pembangunan 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
12 Amutha a/p Singgaran Iplikasi Teori Sistem Kepada Permasaalahan Di Tapak Bina Dari Aspek Masa dan Kos 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
121 Anabalagan a/l Thannimalai Villa Kolonial : Satu Tipologi Rekabentuk Tempatan 1987 Seni Bina
254 Ang Mee Kuan Pengurusan Tapak Kontraktor Jepun Di Malaysia:Kajian Terhadap Pengurusan Tapak Kontraktor Jepun dan Praktis Di Malaysia 1996 Pengurusan
298 Anisah bt. Mohd. Arshad Keberkesanan Sistem Organisasi Pengangkutan Awam Di Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
218 Ariza Suzana bt. Muhamad Pembangunan Perindustrian & Migrasi Buruh. Kajian Kes Di Bayan Lepas, Pulau Pinang 1997 Perancangan
125 Arjunaidi bin Che Hashim Seni Bina Tanjung Jara Dungun Terengganu 1988 Seni Bina
89 Asmadi bin Jusoh Konsep Seni Bina Rumah Melayu pada Bangunan Masa Kini Sejarah dan Evolusi 1993 Seni Bina (sarjana sains)
193 Augustine Ling Han Hie Implikasi Pusat Pertumbuhan Industri Terhadap Pembangunan Kawasan Persekitarannya : Kajian Kes Kawasan Perindustrian Upper Lanang, Sibu, Sarawak 1996 Perancangan
319 Augustine Ling Han Hie Keberkesanan Perumahan Bantu Diri Di Skim Penempatan Semula Bukit Lima, Bahagian Sibu, Sarawak 1997 Perancangan (sarjana sains)
240 Awang Putra Yusrie Kajian Kekuatan Konkrit Bergentian dan tanpa gentian berdasarkan Kekuatan Kilasan 1997 Kejuruteraan Bangunan
347 Awang Putra Yusrie Awang Redzuan Rancangan Perumahan Awam Kos Rendah Sarawak: Tinjauan Keberkesanan Kontrak ' Turnkey ' Yang Diamalkan Oleh Suruhanjaya Perumahaan Dan Pembangunan Sarawak (Perumahan) 1998 Perumahan (sarjana sains)
148 Azahar bin Hassan Seni Bina Masjid dan Tanah Perkuburan Orang-Orang Islam. Masalah dan Cara Mengatasinya. Satu Kajian Kes Daerah Kota Seter, Kedah 1992 Seni Bina
204 Azalina Faizah Bt. Mohamad Kajian Keberkesanan Pengurusan Sumber Dan Kesannya Ke atas Pengawalan Kos Pembinaan 1997 pengurusan
287 Azfizan Aziz Kesesuaian Perkhidmatan Bas Mini Di Pusat Bandar Georgetown Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
314 Azhar bin Mahmud Industri Lokasi Perletakan Pemilihan Terhadap Pelabur Persepsi 1997 Perancangan (sarjana sains)
68 Azhar bin Mohd. Noor Pemeliharaan Dalam Muzium 1992 Seni Bina (sarjana sains)
80 Azlin Hanim bt. Woubia Atan Perkembangan Industri Pelancongan Di Negeri Johor 1993 perancangan (sarjana sains)
139 Azlina Bt. Hassan Nuddin Kajian dan Masalah Rekabentuk Ruang Makan Restoran Terapung 1990 Seni Bina
122 Azmi bin Maad Penggunaan Grafik Sebagai Media Komunikasi Dalam Arkitektur. Kajian Kes Di Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas 1987 Seni Bina
10 Azmi Luddin Pengurusan Rekabentuk Dalam Firma Seni Bina 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
300 Bartholomew Wong Kee Kho Sistem Perancangan dan Kawalan Pembangunan Di Sarawak: Kajian Kes Kuching 1996 Perancangan (sarjana sains)
21 Berkumpulan Kajian Pusat Pertumbuhan Kepala Batas dan Kuala Muda, Seberang Perai 1986 perancangan (sarjana sains)
22 Berkumpulan Peranan Sistem Laluan Dalam Industri Pelancongan Pulau Pinang 1986 perancangan (sarjana sains)
16 Berkumpulan Kajian Impak Jambatan Pulau Pinang 1986 perancangan (sarjana sains)
44 Chai Tze Jin Pemeliharaan Sumber Alam Di Sarawak 1991 perancangan (sarjana sains)
295 Chai Yek Pengaruh Lapangan Terbang Dalam Mencorakkan Persepsi Lokasi: Kajian Kes Lapangan Terbang Sibu 1996 Perancangan (sarjana sains)
256 Chan Pooi Yee Pekerja Asing Di dalam Industri Binaan Di Malaysia : Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Yang Di hadapi Oleh Mereka 1996 pengurusan
219 Chan Siew Chong Intergrasi Harmoni Antara Pembangunan Kawasan Tepian Sungai 1997 Perancangan
126 Che Ariffin bin Che Mohamood Penyusulan dan Penempatan Semula Kampung Traditional. Satu Kajian Kes di Kampung Jerek Gua Musang, Kelantan 1988 Seni Bina
167 Che Ariffin Che Mahmood Penyusunan dan Penempatan Semula Kampung Traditional 1988 Perancangan
53 Che Ariffin Che Mahmood Perancang Pembekalan Air: Satu Kajian Kes Di Pulau Pinang 1991 perancangan (sarjana sains)
83 Che' Zulkhairi Abdullah Studio Penyiaran TV (kajian Kes TV3) Kajian Rekabentuk 1994 Seni Bina (sarjana sains)
301 Cheah Lye Aik Satu Penilaian Ke atas Peruntukan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Lapang Kejiranan :Kes Kajian Georgetown, Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
220 Chee Chin Seng Pembangunan Landskap Di Kawasan Kediaman Penumpuan Kepaada Perancangan Penggunaan Ruang dan Rekabentuk dan Anggaran Kos 1997 Perancangan
339 Chee Chin Seng Persepsi Pelancong-Pelancong Asing Terhadap Produk-Produk Pelancongan Di Pulau Pinang 1998 Perancangan (sarjana sains)
105 Chee Chong Hee Seni Bina Panggung : Sejarah dan Perkembangannya 1993 Seni Bina (sarjana sains)
304 Cheng Hui Lim Penyusunan Semula Tanah 1997 Perancangan (sarjana sains)
84 Chew Thong Giap Lapangan Golf : Perancangan Rekabentuk dan Pembangunan 1993 Seni Bina (sarjana sains)
94 Chia LinLin Implimentasi Teori Perancangan Bandar Dalam Projek Pembangunan Daerah Komersial Tebing Sungai Pinang, Georgetown, Pulau Pinang 1994 Seni Bina (sarjana sains)
66 Chieng Yu Ing Penilaian Skim Tapak dan Perkhidmatan Di Teku Sarawak 1992 perancangan (sarjana sains)
124 Ching Chee Sing Kemudahan 'Pedestrian'. Satu Kajian Mengenai Fungsi 1987 Seni Bina
261 Chong Fooi Lee Kualiti Dalam Industri Binaan Malaysia - Kajian Keatas Tindakan dan Respon Pihak-pihak yang terlibat 1996 Pengurusan
154 Chong Fook Kiong Keperluan Ruang Kediaman Bagi Golongan Berpendapatan Rendah 1986 Seni Bina
253 Chong Kuan Yee Tuntutan Kontraktor Di Dalam Projek Binaan (Berpandukan Kontrak JKR 203A) 1996 Pengurusan
294 Chong Siew Tat Masalah Perancangan Guna tanah Di Bandar Georgetown Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
36 Chow Yooi Leong Pemeliharaan Bandar Di Malaysia Kajian Kes Di Kawasan Perancangan Pusat Ipoh 1987 perancangan (sarjana sains)
81 Chuah Teong Chiat Pengaruh Pertumbuhan Perindustrian Terhadap Kawasan Sekitarnya 1993 perancangan (sarjana sains)
64 Dani Salleh Satu Kajian Ke Atas Kesan Pembangunan Bandar Baru Terhadap Pembangunan Wilayah Tengah 1991 perancangan (sarjana sains)
70 David Liau Persepsi Deria Didalam Alam Persekitaran Orang-Orang Cacat Penglihatan 1992 Seni Bina (sarjana sains)
264 Dorena Mah Komputer Modelling Dalam Kajian Untuk Pembangunan Jenis Perumahan Campur Di Bandar Bayan Baru 1996 Pengurusan
110 Dzil Azza Ghazali Muzium : Aspek-Aspek Perancangan Ruang dan Rekabentuk 1993 Seni Bina (sarjana sains)
31 Edward Chong Eu Siang Sumber Alternatif Dalam Pembiayaan Penghubung & Pembiayaan Aktif 1987 perancangan (sarjana sains)
186 Ee Ching Ching Peruntukan Dan Perlaksanaan Undang-Undang Atas Pembangunan Tanah Tinggi: Kajian Kes Bukit Bendera 1996 Perancangan
205 Emylia bt. Barudin @Kamarudin Penglibatan Bumiputera Dalam Industri Binaan- Kajian Kes Di Pulau Pinang 1997 pengurusan
101 Fahruddin bin Amat Kawalan Bunyi Bising Dalam Rekabentuk Stesen Keretapi 1994 Seni Bina (sarjana sains)
236 Faizal B. Md. Hanafiah Kajian kekuatan lenturan spesimen konkrit prisma terubahsuai bergentian & tanpa gentian 1996 Kejuruteraan bangunan
344 Faizal b. Md. Hanafiah Kaedah Dan Jenis-Jenis Pembiayaan Sumber Kewangan Untuk Kemajuan Projek Pembangunan 1998 Perumahan (sarjana sains)
95 Faridah Affandi Ruang dan Persekitaran Sebuah Maktab Perguruan 1994 Seni Bina (sarjana sains)
346 Fauzi b. Abdullah Perkembangan Sektor Perumahan Di Kulim Kesan Pengenalan Taman Perindustrian Berteknologi Tinggi (Kulim Hi-Tech) 1998 Perumahan (sarjana sains)
55 Fauzi bin Ahmad Pembangunan Bandar dan Pemeliharaan Alam Sekitar. Kajian Kes Di Kangar 1991 perancangan (sarjana sains)
206 Foong Kok Leong Penerimaan & Penggunaan Pengurusan Nilai Di Dalam Industri Pembinaan Malaysia 1997 pengurusan
232 Foong Swee Peng Kelambatan dan lanjutan masa dalam industri pembinaan bangunan 1997 Kejuruteraan bangunan
174 Gan Eng Teik Kajian Pengekalan dan Penggunaan Taman Rekreasi Rimba 1988 Perancangan
251 Gobithan a/l N. Retnam Pembekalan Rumah Kos Rendah Dari Perspektif Beberapa Pemaju Tempatan 1996 Pengurusan
324 Goo Huey Kian Asas-Asas Dalam Rayuan Perancangan 1997 Perancangan (sarjana sains)
29 Habibah bt Abdul Hadi Lembaga Kemajuan Wilayah 1986 perancangan (sarjana sains)
42 Halimi bin Idris Kawalan Perancangan Kajian Kes : Majlis Perbandaran Kuantan 1991 perancangan (sarjana sains)
239 Hamrizal Haris Fire-Protection System in Malaysia - Taman Pekaka Apartment Lip Sin Co. Sdn Bhd as a case0+9789 study 1997 Kejuruteraan Bangunan
157 Hamzah bin Hj. Awang Kechik Bahan Binaan Ringan Dalam Seni Bina (Simenfero) 1986 Seni Bina (sarjana sains)
141 Harlina bt. Salleh Pemeliharaan Pusat Bandar Kuala Terengganu Melalui Kaedah Landskap 1991 Seni Bina
172 Hasanuddin Abdul Salam Masalah Perumahan Kos Rendah Di Perlis: Kajian Kes Di Skim Perumahan Taman Bunga Padi, Bintong 1987 Perancangan
164 Hasbullah bin Mansor Penempatan dan Corak Perbelanjaan Isi Rumah Di Kawasan Penerokaan 1988 Perancangan
187 Hasibah bt. Md. Adnan Kajian Sistem Maklumat Untuk Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar 1996 Perancangan
28 Hew King Hsiew Rancangan Tempatan : Pengalaman United Kingdom dan Implikasi Penggunaan di Malaysia 1986 perancangan (sarjana sains)
196 Hon Kim Long Perancangan Bandar Baru - Suatu Kajian Kes Di Pulau Pinang 1996 Perancangan
303 Hon Kim Long Implikasi Desentralisasi Terminal Bas Terhadap Masalah Kesesakan Lalulintas Di Pusat Bandar 1997 Perancangan (sarjana sains)
333 Husni Thamrin Keberkesanan Sistem Organisasi Pengangkutan Awam Di Medan- Indonesia 1998 Perancangan (sarjana sains)
179 Hwong Hoe Hing Kajian Makmal Ke Atas Konkrit Peneguh Gentian 1995 Kejuruteraan (sarjana sains)
325 Ibrahim Abdullah Keberkesanan UHSB Dalam Pengurusan Projek Perumahan JKP Di Pulau Pinang 1998 Pengurusan (sarjana sains)
315 Ilias bin Haji Said Hutang Lapuk Bank Perdagangan Dan Firma Binaan di Malaysia 1997 Pengurusan (sarjana sains)
275 Iskandar b. Ibrahim Kajian Perbandingan Prestasi Pelbagai Logi Rawatan Air sisa 1996 kejuruteraan bangunan
6 Ismail bin Saamah Pemindahan Teknologi Dalam Industri Binaan. Kajian Kes Jambatan Sultan Mahmud Kuala Terengganu 1993 pengurusan projek (sarjana sains)
153 Johnson Tan Boon Loke Bentuk-Bentuk Binaan Dayak Di Sarawak 1990 Seni Bina
334 Julie Chok Kebimbingan Terhadap Jenayah Satu Tinjauan Ke Atas Persepsi Wanita 1998 Perancangan (sarjana sains)
221 Julie Chok Penilaian Landskap untuk Perancangan Gunatanah Yang Lebih Sensitif Terhadap Alam Sekitar 1997 Perancangan
306 Kalavathy a/p Chelladurai Permansuhan Akta Kawalan Sewa dan Implikasinya Terhadap Pengguna Premis Terkawal Didalam Kawasan Pusat bandar 1997 Pengurusan (sarjana sains)
194 Kalavathy a/p Chelladurai Kajian Mengenai Penawaran Dan Permintaan Kompleks Membeli-Belah Di Pusat Bandaraya Kuala Lumpur 1996 Perancangan
20 Kam Tin Seong Kesesuaian Penggunaan Teknik Pengaturan Semula Tanah Bandar 1986 perancangan (sarjana sains)
26 Kamaruddin Ngah Peraturan dan Kawalan Gunatanah Bandar: Kajian Kes Ke atas Bandar Kuala Terengganu 1986 perancangan (sarjana sains)
61 Kamarul Bahrin bin Hj Mahayiddin Alambina : Falsafah Seni Dalam Mengintegerasikan Arkitektur 1991 Seni Bina (sarjana sains)
355 Kan Chee Kong Pengurusan Dan Pencemaran Alam Sekitar Fokus Kepada Tapak Binaan Perumahan 1998 Perumahan (sarjana sains)
130 Kang Ah Ba Air dan Seni Bina Di Kawasan Tropika 1989 Seni Bina
128 Kang Ah Ba Flat : Faktor Pengaruh Rekabentuk dan Masalahnya di Pulau Pinang 1988 Seni Bina
192 Kavitha a/p Suppan Impak Golf Course Terhadap Masyarakat Dan Persekitaran 1996 Perancangan
207 Keh Yeow Khim Keberkesanan Implementasi Akta Keselamatan Dan Kesihatan 1994 (OSHA 1994) Dalam Bidang Pembinaan Di Negara Kita 1997 pengurusan
208 Kerk Lin Siong Pengitaran Semula Bahan Buangan Industri Binaan Di Malaysia 1997 pengurusan
118 Khairel Anuar bin Ismail Grafik Persekitaran Berkodinasi (Satu Kajian Kes Di USM, Pulau Pinang) 1986 Seni Bina
244 Khairul Nizar Ismail Kajian Rekabentuk Logi Rawatan Air Sisa Pasang Siap 1996 Kejuruteraan Bangunan (Sarjana sains)
149 Khalid bin Ahmad Ruang Rekreasi Pasif Terbuka Sebagai Satu Identiti Perkampungan Melayu. Kajian Kes Ke Atas Kampung Batu Uban dan Mukim12, Sungai Nibong,Pulau Pinang 1992 Seni Bina
146 Khalijah bt. Abu Bakar Sistem Pembentungan USM. Penyelenggaraan dan Masalah Sistem-Sistem Pengolahan Air Buangan di USM 1992 Seni Bina
107 Khaw Chin Im Rekabentuk Akustik : Satu Kajian Dalam Rekabentuk Pusat Seni Persembahan 1993 Seni Bina (sarjana sains)
257 Koh Leong Chye Perkembangan Organisasi/Firma 1996 pengurusan
326 Koh Leong Chye Perhubungan Antara Strategi Dan Struktur Organisasi Dengan Persekitaran Dan Saiz Organisasi Di Kalangan Firma-Firma Pemaju 1998 Pengurusan (sarjana sains)
62 Ku Mohd Lafdzi Ku Ismail Penyertaan Bumiputra Dalam Industri Pelancongan Di Pulau Pinang 1991 perancangan (sarjana sains)
48 Lam Seong Voon Pelindungan Kebakaran Bagi Struktur Bangunan 1991 Seni Bina (sarjana sains)
91 Lau Jit May Idea Bangunan Intelligent 1994 Seni Bina (sarjana sains)
299 Law Hui Ho Amalan Dan Polisi Pembangunan Zon Pantai-Pantai: Kajian Kes Negeri Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
86 Law Hui Ho Kelakuan Manusia Dalam Rekabentuk Alam Bina: Suatu Kupasan Teori Rekabentuk Alam Bina 1992 Seni Bina (sarjana sains)
209 Lee Cheng Bing KeberkesananPendekatan Kualiti Menyeluruh Dalam Industri Binaan Tempatan 1997 pengurusan
353 Lee Kok Chai Pembaruan Bandar Selepas Pemansuhan Akta Kawalan Sewa 1966, Satu Kajian Kes Di Georgetown, Pulau Pinang 1998 Perumahan (sarjana sains)
262 Lee Pei Chow Pengurusan Kumpulan Kerja Ke arah Pencapaian dan Pelaksanaan Keputusan di Tapak Binaan 1996 Pengurusan
332 Lee Siew Ang Pengurusan Konelik Dalam Membuat Keputusan Perancangan Tumpuan Kepada Kes-Kes Perancangan Semasa Majlis Perbandaran Perancangan 1998 Perancangan (sarjana sains)
100 Leong Yeong Shy City Of Music : Public Urban Space Untuk Menggalakkan Interaksi Muzik Dalam Masyarakat Multi-Etnik 1994 Seni Bina (sarjana sains)
297 Leong Yeong Shy Perancangan Reruang Bandar Informasi (Peninjauan Putrajaya) 1996 Perancangan (sarjana sains)
38 Ler Cheng Koy Pusat Bandaraya Georgetown Corak Perniagaan Runcit. Aspek Sosial. 1988 perancangan (sarjana sains)
13 Lim Bee Thiam Perancangan Strategik Didalam Firma-Firma Pembangunan Hartanah Tersenarai 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
210 Lim Boon Chai Faktor-faktor Kelewatan Projek Penilaian Penentuan Pampasan Pengambilan Balik Tanah 1997 pengurusan
161 Lim Boon Chin Halangan-Halangan Perundangan Ke Atas Pembangunan Harta Tanah Di Kelantan 1988 Perancangan
173 Lim Boon Hiang Perumahan Klaster : Satu Kajian Kes Terhadap Keadaan Hidup Persekitaran Komuniti Perumahan Klaster: Dari Segi Pandangan Penghuni-Penghuninya 1989 Perancangan
51 Lim Chin Hock Satu Analisis Terhadap Sebab-sebab Kelambatan Penghasilan Rancangan Struktur Pulau Pinang 1991 perancangan (sarjana sains)
46 Lim Chin Hock Satu Analisis Terhadap Sebab Kelambatan Penghasilan Rancangan Struktur Pulau Pinang 1991 perancangan (sarjana sains)
32 Lim May Ngok Kajian Ekonomi terhadap Penduduk Penempatan Tidak Terkawal Di Pusat Bandar Ipoh 1987 perancangan (sarjana sains)
191 Lim Pey Wen Tinjauan Keberkesanan Penyediaan Kemudahan Komuniti Di Rumah Pangsa. Satu Kajian Kes Di Rumah Pangsa Sri Sarawak Kuala Lumpur 1996 Perancangan
313 Lim Poh Im Kitaran Semula Sebagai Alternatif Pengurusan Sisa Pepejal 1997 Perancangan (sarjana sains)
168 Lim Poh Kin Suatu Analisis Kritikal Terhadap Penyertaan Awam Di Dalam Perancangan Di malaysia 1988 Perancangan
116 Lim Thian Chai Bangunan-Bangunan Beratrium Di Malaysia (Perkembangan dan Rekabentuk) 1986 Seni Bina (sarjana sains)
336 Lim Yoke Mui Pemasaran Perkhidmatan Perancang Bandar Profesional: Kajian Di Lembah Kelalng 1998 Perancangan (sarjana sains)
292 Liow Yeong Lih Persepsi Masyarakat Terhadap Masalah-Masalah Pembangunan Sekitar Kawasan Berbukit Paya Terubong, Pulau Pinang 1996 Perancangan (sarjana sains)
185 Loh Chien Yin Peningkatan Harga Hartanah Perumahan Kajian Kes Pulau Pinang 1996 Perancangan
273 Lokman Hakim b. Ismail Mengkaji Sistem Operasi Dan Penyelenggaraan Kolam/Tasik Rekreasi Yang juga Digunakan Sebagai Kolam Tadahan Banjir 1996 kejuruteraan bangunan
106 Loo Chee Keong Pemeran Muzium dengan Pencahayaan Perkembangan dan Pertalian Ruang 1993 Seni Bina (sarjana sains)
260 Loo Chin Seong Kesan/Impak Kumpulan Kerja Yang Berbagai Kebudayaan Ke atas Gaya Pengurusan Bagi Pihak Pengurus Tapak 1996 Pengurusan
342 Loo Tuck Yee Sejauh Manakah Perubahan Suhu Mikro Di Sekitar bandar Akibat Daripada Poembangunan Perumahan Dan Konkrit . Satu Kajian Kes Di Sungai Petani, Tikam Batu dan Butterworth 1998 Perumahan (sarjana sains)
71 Loo Yat Ming Pertembungan Seni dan Manusia Suatu Pengembaraan Dalam Penghayatan Seni 1992 Seni Bina (sarjana sains)
47 Low Eng Hooi Keselesaan dan Keselamatan Klinikal Dalam Rekabentuk Hospital 1991 perancangan (sarjana sains)
222 Ma'ani bt. Abdul Samad Kajian Faktor Perkembangan Bandar Sungai Petani 1997 Perancangan
358 Mahazir Ismail Pengagihan Dan Pembekalan Perumahan Di Pulau Pinang 1998 Perumahan (sarjana sains)
57 Manikantan Madhavan Penggunaan Kayu Sebagai Bahan Struktur dan Pemulihannya di Kawasan Bukit 1991 Seni Bina (sarjana sains)
132 Mansor bin Hassan Pengaruh Seni Bina Siam Terhadap Seni Bina Kedah 1989 Seni Bina
129 Mansor bin Hassan Sistem Pembuangan Sampah Pepejal di Bangunan Bertingkat dan Kesannya 1988 Seni Bina
135 Maslil bin Mastor Rekabentuk Koprat Grafik dan Komunikasi Visual Aplikasi Di Lapangan Terbang 1990 Seni Bina
120 Mazlun bin Mustafa Ruang Seharian Dalam Rekabentuk Rumah Di Malaysia 1987 Seni Bina
307 Maznah binti Othman Hubungan Faktor-faktor Risiko Dengan Tuntutan Di Dalam Projek 'Fast Track' 1997 Pengurusan (sarjana sains)
361 Mazni bt. Mohamad Kesan Perbandaran Terhadap Penawaran Rumah Kos Rendah Di Pulau Pinang 1998 Perumahan (sarjana sains)
138 Md. Firdaus bin Sulaiman Prospek Batik Di Dalam Hiasan Dalaman 1990 Seni Bina
115 Md. Raduan bin Ibrahim Kesan Rekabentuk Persekitaran Kepada Pengguna 1986 Seni Bina (sarjana sains)
136 Md. Zaini bin Md.Darol Teknik Pencahayaan di Peragaan Muzium 1990 Seni Bina
285 Mistar bin Selamat Hubungan Pengurus Projek dan Konsultan Dalam Pengurusan Projek Pada Peringkat Awalan Rekabentuk Daripada Perspektif Komunikasi di UDA 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
117 Mohamad Fozi bin Sadar Pertimbangan Rekabentuk Dalam Senggaraan 1986 Seni Bina (sarjana sains)
284 Mohamad Rafi bin Saleh Orientasi Keselamatan Dalam Firma Kontraktor Penubuhan Dan Perlaksanaannya 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
249 Mohamad Zaidi b. Mohamad Saad Pengurusan Tebus tanah Lombong Untuk Kamajuan Industri Pembinaan: Kajian Kes Di Daerah Larut Matang, Perak Darul Ridzuan 1996 Pengurusan
349 Mohammad Rassul b. Bahadim Undang-Undang Mengenai Buruh Dalam Pembangunan Industri Perumahan 1998 Perumahan (sarjana sains)
345 Mohd Azri b. Hashim Pengurusan sumber Manusia Di dalam Pembangunan Industri Perumahan 1998 Perumahan (sarjana sains)
195 Mohd Shamsuddin b. Othman Ruangkerja Strategi Pembangunan Industri Pelancongan Negeri Terengganu: Satu Penilaian 1996 Perancangan
235 Mohd Sharan B. Hj A. Hamid Keberkesanan & teknik penggunaan sistem pasang siap dalam industri binaan di Malaysia 1997 Kejuruteraan bangunan
351 Mohd. Amran b. Hasbullah Tinjauan Perancangan Perumahan Ala Kampung. Suatu Analisis Perancangan Projek Kemajuan Pembangunan Kerajaan 1998 Perumahan (sarjana sains)
223 Mohd. Amran bin Hasbullah Kewujudan & Perubahan Seni Taman Melayu Di Malaysia Dalam Konteks Sosial 1997 Perancangan
211 Mohd. Azmi bin Abdullah Perlaksanaan Dan Penggunaan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Oleh Jabatan Perkhidmatan Bomba & Penyelamat Malaysia 1997 pengurusan
350 Mohd. Bahaman b. Yazid Tinjauan Kompleks Sukan Sebagai Satu Kemudahan Komuniti Di Kawasan Perumahan Di Malaysia 1998 Perumahan (sarjana sains)
41 Mohd. Esmadi bin Jewadi Rekabentuk Ruang Dalaman Bagi Bangunan Peranginan 1991 Seni Bina (sarjana sains)
97 Mohd. Fadzil Ali Seni Bina Masjid Di Malaysia Kemanakah Arah Haluannya 1993 Seni Bina (sarjana sains)
233 Mohd. Fauzi B. Mat Wazir Permodelan sistem enapcemar teraktif 1997 kejuruteraan bangunan
180 Mohd. Fauzi Bin Ibrahim Pendekat Sistem Dalam Rekabentuk Sistem Perkhidmatan Bangunan: Kajian Kes Terhadap Sistem Perkhidmatan Lif Di Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) 1995 Kejuruteraan (sarjana Sains)
7 Mohd. Hanafiah bin Hj. Abd. Rani Penswastaan Projek Perumahan 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
183 Mohd. Ithar bin Ismail Bukhary Sistem Penyaman Udara Dan Kos Penjimatan Tenaga 1995 Kejuruteraan (sarjana Sains)
90 Mohd. Jazri Mohd. Jan Lembah Bujang : Pembangunan Tapak dan Sejarah Latar Belakang Secara Umum 1993 Seni Bina (sarjana sains)
323 Mohd. Munizam bin Abd. Aziz Kesan Industri Pelancongan Ke Atas Ekonomi Rantau Abang 1997 Perancangan (sarjana sains)
151 Mohd. Nasir Mohd. Noor Pengenalan Kepada Perumhan 'Self-Help' 1992 Seni Bina
103 Mohd. Nazri Harun Penjimatan Tenaga ; Intergrasi Sistem Bangunan dan Rekabentuk 1993 Seni Bina (sarjana sains)
212 Mohd. Nor bin Deris Kegagalan Projek Perumahan Di Negeri Kelantan 1997 Pengurusan
178 Mohd. Rodzi bin Ismail Kualiti Udara Dalaman Dan Keselesaan Didalam Bangunan 1995 Kejuruteraan(sarjana sains)
2 Mohd. Rohim bin Leber Prestasi Projek-Projek Binaan Bangunan Dengan Penekanan Khusus Terhadap Kos 1992 pengurusan projek (sarjana sains)
302 Mohd. Saidin B. Misnan Isu-Isu & Masalah Keselamatan Dalam Projek Pembinaan 1997 Pengurusan (sarjana sains)
52 Mohd. Shariff bin Jamani Keperluan dan Peranan JKKK Dalam Pentadbiran dan Merancang Pembangunan Peringkat Kampung-Kampung 1991 perancangan (sarjana sains)
352 Mohd. Yusoff b. Husain Pembaikan Kebolehan Meningkatkan Nilai Hartanah Perumahan Di Pinggir Bandar: Kajian kes Taman Desa Murni, Butterworth 1998 Perumahan (sarjana sains)
237 Mokhsin b. Moktar Perbandingan Prestasi Pelbagai Sistem Rawatan sisa enapcemar teraktif jenis "Hi-Kleen" 1997 Kejuruteraan bangunan
288 Muhamad Dzahir bin Abu Bakar Perancangan Pembangunan Bandar Baru: Kajian Kes Bandar Baru ,Pasir Gudang, Johor 1996 Perancangan (sarjana sains)
108 Muhammad Fisol bin Osman Penerapan Aspek-Aspek Iklim Direkabentuk Bangunan (Satu Pendekatan Terhadap Iklim Panas Lembab Di Malaysia) 1993 Seni Bina (sarjana sains)
364 Muhammad Ramadhansyah Perancangan Pembangunan Perumahan Nelayan: Peranan Budaya Dalam Pembentukan Rumah Tradisional. Kajian Kes Teluk Bahang, Pulau Pinang 1998 Perumahan (sarjana sains)
74 Muhd. Nandi b Mohamed Ali Pemilihan Bahan Binaan : Pelapisan Untuk Cadangan Rekabentuk Pusat Latihan MAS 1992 Seni Bina (sarjana sains)
224 Muliati bte. Jahidi Kepentingan & Keperluan Ruang Rekreasi bandar. Kajian Kes P. Pinang 1997 Perancangan
289 Muzaini b. Kamis Pembangunan Taman Perindustrian Berteknologi Tinggi :Kajian Kes Taman Perindustrian Berteknologi Tinggi Kulim, Kedah 1996 Perancangan (sarjana sains)
177 Nafisah bt.Maudion Keberkesanan Program Pembangunan Rakyat Termiskin - Perumahan 1992 Perancangan
35 Nasibah bt. Ahmad Pencapaian Kaum Bumiputra Didalam Pemilikan Perumahan Di Bandar Dalam Konteks Penyusunan Semula Masyarakat 1987 perancangan (sarjana sains)
166 Nawawi bin Jamaluddin Peranan Bank Pembangunan Asia Dalam Pembangunan Di Malaysia. Kajian Kes: Projek Pembangunan Sektor Wilayah Kedah 1988 Perancangan
79 Nazaruddin bin Abdul Jabar Kawalan Pembangunan Pinggir Pantai Sebagai Langkah Pemuliharaan Tumpuan Pelancong 1993 perancangan (sarjana sains)
243 Neoh Soon Keng Menghasilkan Kaedah Berkokmputer Menjalankan Kajian Hidrologi & Rekabentuk Sistem Kawalan Banjir 1997 Kejuruteraan Bangunan
270 Ng Huat Hoe Senggaraan bangunan Berbantuan Komputer 1996 kejuruteraan bangunan
316 Ng Poh Choo Peranan Organisasi Sosial Swasta Dalam Perancangan Sosial 1997 Perancangan (sarjana sains)
184 Ng Poh Choo Implikasi Pembangunan Ke atas Usaha Pemuliharaan Kajian Kes Sekitar 'A Famosa', Negeri Melaka 1996 Perancangan
311 Ng Siew Hwa Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan Tinggi Pejabat Dan Analisis Pelaburan 1997 Pengurusan (sarjana sains)
3 Nik Reha @ Nik Raihan bin Hj Nik Abd. Rahman Analisis Pengurusan Projek Binaan Oleh Sektor Awam 1992 pengurusan projek (sarjana sains)
322 Nofal Firhat bin Abdullah Faktor-faktor didalam Penghasilan Tuntutan Kontraktor Yang Berjaya 1997 Pengurusan (sarjana sains)
182 Noor Faisal bin Abas Konkrit Bergentian 1995 Kejuruteraan (sarjana Sains)
354 Noor Haimay b. Mohamad Noor Teknologi Dan Prospek Perumahan Industri Di Malaysia 1998 Perumahan (sarjana Sains)
241 Noor Haimay B.Mohamad Noor Kajian Kekuatan Sillinder Tiub Konkrit Bergentian Berdasarkan Ujian Mampatan & belahan 1997 Kejuruteraan bangunan
158 Nor Aishah Abd. Aziz Struktur Binaan Di Perairan 1986 Seni Bina (sarjana sains)
160 Nor Hisham bin M.Saleh Masalah Tempat Tinggal Yang Dihadapi Oleh Pelajar-Pelajar USM Menjelang Tahun 1990 1988 Perancangan
225 Nor Reta bte. Khamis Kajian Kemudahan Tempat Letak Kereta Di Bandar Melaka 1997 Perancangan
226 Nor Siati binti Muhammad Kesesuaian Ruang Lapang Rekreasi Untuk Kemudahan Sesuatu Komuniti 1997 Perancangan
283 Nor'Aini binti Rajab Praktis Pengurusan Harta Di Sektor Awam Dan Kajian Kepuasan Dari Persepsi Penghuni 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
131 Norain Saad Landskap Bandar 1989 Seni Bina
217 Norasmaliza binti Ahmad Keberkesanan Proses Penilaian & Hubungannya Dengan Keperluan Kontrak Binaan 1997 Pengurusan
272 Norasni bt. Husain Peranan Pengurusan Risiko Di Dalam Keselamatan Kebakaran 1996 kejuruteraan bangunan
227 Norazlin binti Alias Dilema Perkembangan Pembangunan Felda Generasi Kedua: Felda Trolak Selatan, Sungkai, Perak 1997 Perancangan
169 Norhan bin Mat Yusoff Kawalan Perancangan Terhadap Ketinggian Bangunan Kawasan Perancangan Pusat Johor Bahru 1988 Perancangan
268 Norhanisah bt. Hanafi Kajian kekuatan Kepingan Papak (slab) Bergentian dan Tidak Bergentian 1996 Kejuruteraan bangunan
8 Norizan bt. Abdullah Sani Pengurusan dan Fungsi Institusi Latihan Formal Dalam Melatih Pekerja-Pekerja Mahir Untuk Industri Binaan 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
143 Norliza bt. Talib Kemasan Kayu Di Dalam Rekabentuk Dalaman Hotel 1992 Seni Bina
190 Norliza Din Perbandingan Perancangan Kemudahan Sekolah Bandar - Luar Bandar Kajian Kes Negeri Kelantan 1996 Perancangan
198 Normahera bt. Mat Daus Pembangunan Bandar Baru Di Kawasan KESEDAR 1996 Perancangan
150 Norzalia binti Ismail Muka Depan Kedai 1992 Seni Bina
266 Nurshahida bt. Mohd Hashim Kajian Kekuatan Lenturan Ke Atas Spesimen konkrit Berkeratan 1996 Kejuruteraan bangunan
27 On Yang Siew Kee Pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Masalah-Masalah Dalam Mewujudkan Lebih Kawasan Kediaman Yang Sempurna 1986 perancangan (sarjana sains)
252 Ong Hong Lee Kajian Bandar Sungai Petani Sebagai Pusat Pertumbuhan 1996 Pengurusan
330 Ooi Chau Chang Sistem Penyenggaraan Bangunan Di Sekolah . Kajian Kes: Sekolah Menengah Teknik Telok Ayer Tawar, Butterworth 1998 Teknologi Bangunan (sarjana sains)
156 Ooi Kiem Wooi Pembangunan Persisiran Pantai 1986 Seni Bina (sarjana sains)
296 Ooi Kok Hong Rekabentuk Sistem Perancangan Berasaskan GIS: 1996 Perancangan (sarjana sains)
17 Ooi Peng Hong Penyertaan Awam Di Dalam Perancangan Struktur (Kajian Kes Peringkat Lapuran Pemeriksa Dalam Rancangan Struktur Pulau Pinang) 1986 perancangan (sarjana sains)
248 Ooi Wei Nee Sistem Pengurusan Kualiti (9001) Bagi Firma Perunding 1996 Pengurusan
75 Oon Weng Hap Kajian Aktiviti dan Sirkulasi Dalam Bangunan Perubatan 1992 Seni Bina (sarjana sains)
50 P.S Chandralekha Nair a/p Shamkunny Kajian Kawasan Lapang dan Penyediaan Kemudahan Rekreasi Di Kawasan Perumahan 1991 perancangan (sarjana sains)
155 P.Tamilarasu A/L M. Peariasamy Seni Bina Bangunan-Bangunan Sukan 1986 Seni Bina (sarjana sains)
309 Pieng Lee Ngo Aplikasi GIS Untuk Pengurusan Pertumbuhan. Kajian Kes Di Balik Pulau, Pulau Pinang 1997 Perancangan (sarjana sains)
213 Priya Menon a/p P Muralidharan Pengurusan Hartanah Sebuah Pertubuhan Pendidikan Di Malaysia 1997 Pengurusan
145 Rafizah bt. Abdul Manaf Perabut dan Peragaan Pada Rekabentuk Dalaman Kedai 1992 Seni Bina
176 Rahim bin Ahmad Program Perbandaran Wilayah Kedah, Kajian Kes Sik, Kedah 1988 Perancangan
54 Rajaghanthan a/l Ramasamy Kajian Perletakan Industri Elektronik Di Kawasan Bayan Lepas 1991 perancangan (sarjana sains)
56 Rajiswaran a/l Muniandi Perancangan Pemulihan Dadah Di Malaysia Kajian Kes Pusat Serenti, Sungai Petani 1991 perancangan (sarjana)
170 Ramli bin Baki Masyarakat Orang Asli Semenanjung Malaysia 1988 Perancangan
320 Rasidah binti A. Rahman Timpuan Terhadap Pembangunan Kondominium 1997 Perancangan (sarjana sains)
30 Rojaki Chik Pengangkutan Barangan (Darat) Kargo Satu Kajian Kes Di Bandar Kuala Terengganu, Terengganu 1986 perancangan (sarjana sains)
359 Rosediah bt. Ibrahim Perumahan Wargatua 1998 Perumahan (sarjana sains)
189 Roslan Ramly Pembangunan Tanah Wakaf Di Georgetown Pulau Pinang. Kajian-kajian Kes Projek Pembangunan Masjid Melayu, Lebuh Acheh dan Masjid Hj. Abdul Wahab Simpang Enam Jalan Macalister, Pulau Pinang 1996 Perancangan
321 Roslan Ramly Pembekalan Perumahan Kos Rendah Oleh Kerajaan Negeri 1997 Perancangan (sarjana sains)
18 Rosli bin Abd Rashid Perancangan dan Perlaksanaan Bandar Baru Kajian Kes Negeri Perak 1986 perancangan (sarjana sains)
362 Rosmawati bt. Ariffin Kesan Projek Perumahan Lereng Bukit Terhadap Hakisan Cerun. Kajian Kes Projek "A" Di Batu Feringghi 1998 Perumahan (sarjana sains)
113 Rosniza bt.Mat Desa Kajian Rekabentuk Landskap Di Taman Burung(Aviary) 1990 Seni Bina (sarjana sains)
65 Rozita bt. Hj Mohd Yunus Perhubungan Ruang-ruang dan Sirkulasi Didalam Bangunan Klinik Sukan 1992 Seni Bina (sarjana sains)
276 Rumaizi b. Ismail Kajian Perbandingan Prestasi Pelbagai Rawatan Air Sisa Enapcemar Teraktif 1996 kejuruteraan bangunan
282 Ruslan Ahmad Perlaksanaan Konsep Usahasama Dalam Projek Pembangunan Hartanah 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
45 Rusman bin Sulaiman Laluan Awam dan Kesampaian Ke Pantai Sebagai Salah Satu Isu Dalam Perancangan 1991 perancangan (sarjana sains)
49 Sabariah bt. Dahlan Masa Hadapan Kilang Padi di Negeri Perlis dan Perancangannya 1991 perancangan (sarjana sains)
242 Saiful Azhar Ibrahim Shah Kegunaan & Penggunaan Serta Ciri-Ciri Alat Ubah Di Dalam Sistem Bekalan Elektrik Negara 1997 Kejuruteraan Bangunan
58 Salina bt. Othman Ariffin Implikasi Pembangunan Kampung Dalam Membasmi Kemiskinan 1991 perancangan (sarjana sains)
19 Sally Lim Pembangunan Bandar Perindustrian Baru dan Estet Perindustrian Pengkalan Chepa 1986 perancangan (sarjana sains)
78 Saniah bt. Ahmad Zaki Cadangan Laluan Pejalan Kaki Bandar Ipoh 1993 perancangan (sarjanasains)
281 Santha a/p Muthukaruppan Orientasi Kepimpinan Di Dalam Pengurusan Tapak (Tumpuan Ke Atas Pengurus Tapak) 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
338 Shahrul Niza b. Samsudin Pertumbuhan Bandar Sungai Petani, Kedah dan Kesan Terhadap Pembangunan Ekonomi Setempat 1998 Perancangan (sarjana sains)
87 Shahrulzzaman Zainal Ariffin Peragaan Objek-Objek Muzium Di Ruang Luaran 1994 Seni Bina (sarjana sains)
202 Shamsul Amri bin Muhamad Asral Kajian Pencegah Kebakaran Di Bangunan Kompleks Membeli-belah 1997 Kejuruteraan Bangunan
271 Shamsul Effendy b. Ab. Samad Kajian Sistem Penghawa Dingin Di Bangunan Persidangan (Kajian Kes Bangunan Persidangan Universiti) 1996 kejuruteraan bangunan
144 Shamsul Fairuz Mohd Nor Identiti Korporat Di Dalam Ruang Pameran 1992 Seni Bina
329 Shanty Maurice Reginald Ponnudurray Permodelan Komputer Untuk Pengauditan Tenaga 1998 Teknologi Bangunan (sarjana sains)
14 Sharif Ali bin Jabar Ali Bangunan dan Kajian Kes Bangunan Menara Mesiniaga 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
88 Sharina Intan Abdullah Corak Penempatan Bersejarah Di Lebuh Acheh : Mencerminkan Pertalian Diantara Kebudayaan Komuniti Setempat dengan Komuniti Sekeliling 1993 Seni Bina (sarjana sains)
24 Sharipah Zainon Said Jaafar Keberkesanan Program Pembangunan Tanah Mengikut Kaedah Ala Kelantan 1986 perancangan (sarjana sains)
269 Shariza Hanim bt. Abu Bakar Kajian kekuatan tegangan ke atas silinder konkrit bergentian dan tidak bergentian 1996 kejuruteraan bangunan
228 Shum Thin Khee Kajian Intepretasi Perlaksanaan Bayaran Pemaju Mengikut Akta !72 Di Malaysia 1997 Perancangan
337 Shum Thin Khee Intergrasi Manusia, Bandar dan Telekomunikasi Di Era Informasi: Implikasinya Ke Atas Perancang Bandar Melalui Konsep Rangkaian Fizikal Dan Abstrak 1998 Perancangan (sarjana sains)
305 Siti Aminah binti Haji Abdul Aziz Kaedah Penentuan Penawaran & Permintaan Perumahan Berhubungkait Dengan Perundangan 1997 Pengurusan (sarjana sains)
234 Siti Halifah bt Ibrahim Kajian kekuatan tegangan secara langsung keatas konkrit bergentian & tanpa gentian 1997 kejuruteraan bangunan
363 Siti Halifah bt. Ibrahim Perumahan Terupaya: Kaitan Antara Ruang dan Aktiviti 1998 Perumahan (sarjana sains)
67 Siti Mazwin Kamaruddin Pencapaian Objektif Program Perumahan Kos Rendah Di Batu Tiga Selangor 1992 perancangan (sarjana sains)
216 Siti Nuraini Ariffin Penghijrahan Buruh Malaysia Berbangsa Cina Ke Jeppun. Permasalahan & Risiko Yang Di hadapi Semasa Di Jepun 1997 Pengurusan
92 Sofian bin Zainal Pengkajian Tentang Sistem-Sistem Pembentungan Kumbahan Najis Di Kompleks Resort Di Pinggiran Pantai Langkawi Khususnya Di Pantai Cenang dan Pulau Tengah 1994 Seni Bina (sarjana sains)
181 Suganthi a/p Krishnan Kualiti Air Sungai (Kes Kajian sistem Sungai Pinang) 1995 Kejuruteraan (sarjana Sains)
200 Suhaimi bin Kamis Sistem Penghawa Dingin (Kajian Kes Hotel) 1997 Kejuruteraan Bangunan
162 Sulaiman bin Mat Rashid Masalah Perumahan Kos Rendah Kajian Kes Taman Tun Sardon 1988 Perancangan
229 Suraya binti Ismail Penjaja Haram Di Kawasan Perumahan Di Pulau Pinang. Sejauhmana Masalah Yang Wujud Kesan Daripada Aktiviti Penjajaan & Kesesuaian Lokasinya 1997 Perancangan
356 Syamsul b. Abdul Manaf Kesan Pembangunan Sekelilling Terhadap Sektor Perumahan Di Daerah Barat Daya Pulau Pinang 1998 Perumahan (sarjana sains)
201 Syamsul bin Abdul Manaf Sistem Pencegah Kebakaran Di Hotel 1997 Kejuruteraan Bangunan
357 Tadris Ahmad Penggunaan Komputer Dalam Pembangunan Dan Pengurusan Perumahan 1998 Perumahan (sarjana sains)
327 Tan Chong Kuang Sistem Pengurusan Kualiti (ISO 9000) Bagi Firma Pemaju 1998 Pengurusan (sarjana sains)
112 Tan Jian Ren Pencahayaan Ruang Dalaman Satu Tinjauan Keberkesanan dan Aplikasinya Dalam Muzium 1993 Seni Bina (sarjana sains)
308 Tan Kia Heng Kajian Akta Perancangan bandar dan Desa 1995 (Pindaan) Terhadap Pemuliharaan Bandar Di Georgetown, Pulau Pinang 1997 Perancangan (sarjana sains)
258 Tan Kin Hoong Firma "Kuasi" Didalalm Industri Binaan Tempatan 1996 pengurusan
102 Tan Kok Chaon Kajian Perilaku Pelawat dan Rekabentuk Ruangan Awam Bangunan Muzium 1994 Seni Bina (sarjana sains)
290 Tan Kok Chaon Regionalisme Dalam Rekabentuk Bandar: Kajian Kes Bandar Dalaman Georgetown 1996 Perancangan (sarjana sains)
278 Tan Li ling Tindakan Alam Semulajadi Dan Pertimbangan Kejuruteraan Dalam Rekabentuk Dan Pembinaan Struktur Perlindungan Pantai 1996 kejuruteraan bangunan
188 Tan Tze Shiow Kesesuaian Penyediaan Kemudahan Rekreasi Dalam Bentuk Kompleks Sukan Di Kawasan Perumahan pada masa kini 1996 Perancangan
318 Tan Tze Shiow Implikasi Fizikal Dalam Perancangan Pelancongan 1997 Perancangan (sarjana sains)
312 Tang Lan Fong Kajian Sistem Lif Antara Bangunan Pelbagai Ketinggian Dan Bandingan Prestasi Perkhidmatannya 1997 Teknologi Bangunan (sarjana sains)
348 Tarmiji Marson Sistem Pembekalan Dan Pengagihan Perumahan Kos Rendah Di Sarawak satu Penilaian: Kajian Kes Kuching 1998 Perumahan (sarjana sains)
134 Tay Boon Leong Ruangan Di Pinggir Air 1989 Seni Bina
104 Tay Lee Lee Pergerakan Berirama Di dalam Rekabentuk 1993 Seni Bina (sarjana sains)
238 Teh Chang Yong Kajian pembinaan satu sistem pengaturcaraan komputer untuk menghasilkan kiraan hidraulik terhadap aliran air 1997 Kejuruteraan bangunan
259 Teh Chee Seng Satu Pengujian Kerelevan Teori Dwi Faktor Motovasi Herzberg Di Aplikasikan Di dalam Firma Jurukur Bahan 1996 pengurusan
293 Teh Chee Wah Keberkesanan Ruang Luaran Rumah Pangsa Kos Rendah Dalam Interaksi Sosial 1996 Perancangan (sarjana sains)
247 Teh Han Heng Kajian Prestasi Ke atas Kaedah-Kaedah Untuk Bangunan Sederhana Rendah 1996 Kejuruteraan Bangunan (sarjana sains)
40 Teh Yam Suan Sistem Bangunan Logam 1991 Seni Bina (sarjana sains)
343 Teuku Alexander Fasha Kajian Perbandingan Pemanfaatan Sirkulasi Udara Terhadap Rumah Pangsa Di Pulau Pinang. Kajian Kes Mukim 13, Paya Terubong 1998 Perumahan (sarjana sains)
335 Tie Suong Ping Kajian Pelancongan"Ecotourism" Di Taman Negara Gunung Mulu 1998 Perancangan (sarjana sains)
230 Tie Suong Ping PembangunanYang Berskel & Perancangan Tidak Teratur Akan Mewujudkan Kawasan Setinggan 1997 Perancangan
246 Ting Sie Lee Struktur Bertiang Blok Konkrit Untuk Bangunan Sederhana 1996 Kejuruteraan Bangunan (Sarjana Sains)
96 Tong Weng Thye Rekabentuk Struktur Berth 1993 Seni Bina (sarjana sains)
34 Usdijati Raden Tingkahlaku Pembelibelah Di Pekan Sempadan. Kajian Kes: Padang Besar 1987 perancangan (sarjana sains)
214 Vanitha a/p Vellaiyatham Masalah Tuntutan Perlanjutan Masa Di Dalam Kontrak Binaan 1997 Pengurusan
328 Wan Abdullah b. Wan Alwi Kesesuaian dan Keberkesanan Pemasangan Peralatan Pencegah Kebakaran Pada Bangunan Hospital Kerajaan :Kajian Kes Hospital Sri Manjung, Perak 1998 Teknologi Bangunan (sarjana sains)
267 Wan Akmal Zahri b. Wan Zaharuddin Kajian Kekuatan Konkrit Bergentian Berdasarkan Ujian Tarikan 1996 Kejuruteraan bangunan
109 Wan Hanafi Wan Hassan Penggunaan Kayu Dari Aspek Teknikal dan Rekabentuk Ruang Sesebuah Bangunan 1993 Seni Bina (sarjana sains)
11 Wan Jaafar bin Wan Ahmad Kajian Pembangunan Penginapan Pelancongan Di Langkawi 1994 pengurusan projek (sarjana sains)
280 Wan Johan Wan Ismail Praktis Pemilihan Kontraktor Oleh Pemaju Swasta Di Pulau Pinang 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
147 Wan Mohamod Kamsani bin Wan Mahmud Bangunan Kolonial Di Georgetown Pulau Pinang. Satu Kajian Kes Terhadap Seni Bina Gaya 'Art Deco' 1992 Seni Bina
279 Wan Saupi Wan Ishak Praktis Dalam Pembentukan Pasukan Projek Oleh Pemaju Swasta 1996 Pengurusan Projek (sarjana sains)
360 Wong Fook Keong Aspek Kewangan Perumahan Keberkesanan Pembiayaan Perantaraan Dan Pembiayaan Akhir Dalam Sektor Perumahan Di Malaysia 1998 Perumahan (sarjana sains)
231 Wong Fook Keong Peranan & Keberkesanan Koperasi Perumahan Sebagai Satu Sistem Penyampaian Perumahan 1997 Perancangan
331 Wong Sui Seng Kajian Aktiviti-Aktiviti Rekreasi di Kawasan Pantai Zon Pantai Pelancongan Di Kawasan Utara Pulau Pinang 1998 Perancangan (sarjana sains)
250 Woo Siong Yiang Kajian Semula Penggunaan Bahan-Bahan Binaan Dalam Pembinaan Rumah Kos Rendah 1996 Pengurusan
73 Wu Kiam Hong Evolusi dan Revolusi Perpustakaan 1992 Seni Bina (sarjana sains)
25 Yaacob Mat Zain Peranan Dari Sumbangan Bandar Kecil Dalam Pembangunan Wilayah, Kajian Kes Bandar Kecil Naka Kedah 1986 perancangan (sarjana sains)
15 Yahya bin A. Rahman Penyertaan Dalam Proses Perancangan dan Perlaksanaan Pembangunan Koperasi di Malaysia 1986 perancangan (sarjana sains)
341 Yanda Zaihifni Ishak Pengurusan Tenaga Di Hotel-Hotel Dengan Kaedah MA & T 1998 Perumahan (sarjana sains)
93 Yap Khai Chooi Perkhidmatan Kejuruteraan Bangunan Bagi Bangunan Perubatan : Satu Tinjauan 1994 Seni Bina (sarjana sains)
98 Yee Yew Chuin Estetik Mesin dan Konteks Tempatannya 1994 Seni Bina (sarjana sains)
277 Yeoh Ai Cheng Kajian Keselamatan Kilang Dari Aspek Pencegah Kebakaran 1996 kejuruteraan bangunan
133 Yew Tung Seang Kegunaan Komputer Untuk Sistem Lukisan 2D Dalam Seni Bina. Satu Tinjauan dan Pengalaman Peribadi 1989 Seni Bina
265 Yong Chee Wai Perkhidmatan Elektrik yang Berhubungan Dengan Perkhidmatan bangunan 1996 Kejuruteraan bangunan
60 Yong Foong Mei Perkhidmatan Kejuruteraan Bangunan Untuk Hospital Di Malaysia 1991 Seni Bina (sarjana sains)
215 Yong Siew Ping Pengurusan Projek Melalui Sistem Rekabentuk & Bina Dalam Industri Binaan Tempatan.Satu Tinjauan Aas Keberkesanan sistem Ini Dalam Mencapai Matlamat Projek Dari Segi Kos , Masa & Kualiti 1997 Pengurusan
77 Yusoff bin Hj. Ahmad Impak Industri Pelancongan Ke Atas Ekonomi Setempat. Kajian Kes Desaru Kota Tinggi Johor 1993 perancangan (sarjana sains)
263 Yusri Jusoh Kesan Harga Perumahan Akibat Pertumbuhan Perindustrian Di Sungai Petani 1996 Pengurusan
199 Zahid b. Zahari Perancangan Perlaksanaan dan sifat Cukup-diri (Self-Suffiicient) Sebuah Bandar Baru. Kajian Kes Bandar Baru : Kajian Banadar Baru Sri Iskandar, Daerah Perak Tengah, Perak Darul Ridzuan 1996 Perancangan
171 Zaidar binti Din Kesesuaian Bentuk Bandar dan Kesannya Ke Atas Alam Sekitar. kajian Kes: Bentuk Bandar Melaka Di Dalam Konteks Bandar Bersejarah 1987 Perancangan
82 Zainab bt. Puteh Persepsi Pengguna Terhadap Perumahan Kos Rendah Awam dan Swasta: Kajian Kes Kubang Menerung dan Guar Perahu, Seberang Prai, Pulau Pinang 1993 perancangan (sarjana sains)
245 Zainal Abidin Akasah Visualisasi Rekabentuk Bangunan Menggunakan Perisian Komputer Nyata Maya 1996 Kejuruteraan Bangunan (sarjana sains)
114 Zainal Azhar Zainal Abidin Lukisan Sebagai Aset Spekulatif Bagi Arkitek dan Pereka Bentuk 1986 Seni Bina (sarjana sains)
99 Zainuddin bin Musliman Aspek-aspek Keselamatan Dalam Rekabentuk Bangunan 1994 Seni Bina (sarjana sains)
23 Zakaria Mat Isa Kemalangan Jalanraya 1986 perancangan (sarjana sains)
85 Zalena bt. Abdul Aziz Seni Bina Minangkabau,Sumatera Barat dan Negeri Sembilan.Satu Kajian Ruang Terhadap Fungsi, Penggunaan, Kualiti dan Estetik 1991 Seni Bina (sarjana sains)
127 Zarina bt. Abd. Ghani Peranan Majlis Daerah Kerajaan Tempatan Kuala Muda Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan 1988 Seni Bina
291 Zawawi bin Wahab Kajian Perancangan Lokasi Tapak Pelupusan Sisa Pepejal (Sanitary Landfill) Kajian Kes : Majlis Perbandaran Seberang Perai 1996 Perancangan (sarjana sains)
69 Zulfarudiani Kassim Pertimbangan Seni Bina Untuk Tinjauan Penyelaraan dan Perkhidmatan Pesakit Mental 1992 Seni Bina (sarjana sains)
255 Zulkefli B. Abdul Hamid Latarbelakang Sosio-Ekonomi Buruh Indonesia Yang Terlibat Di Dalam Industri Binaan Di Pulau Pinang 1996 Pengurusan
43 Zulkifli bin Hj Shahan Masalah Dan Kesan Kritikal Dalam Kelewatan Mendapatkan Kelulusan Pelan Bangunan 1991 perancangan (sarjana sains)
76 Zulrushdi bin Mohamad Ruang dan Persekitaran Kemahiran dan Keusahawanan Belia Negara 1992 Seni Bina (sarjana sains)